Somogybükkösd község weboldala
2021
2019

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeibenBel- és külterületi vízrendezés

Somogybükkösd község Önkormányzata a Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP-5.1.5./C Település bel- és külterületi vízrendezés az LHH-33 kistérségekben címmel kiírt konstrukció keretében "Somogybükkösd bel- és külterületi vízrendezése címmel" nyújtott be pályázatot. A pályázat sikeres volt, 2011 őszén elkezdődhettek a kivitelezési munkálatok.

A támogatott projekt keretében a meglévő vízelvezető rendszer sajátosságainak figyelembe vételével kiépítésre kerültek a nyílt, mederlap burkolattal ellátott, zárt csapadékvíz elvezető csatornák és műtárgyak. A nem megfelelő szintben elhelyezett és szűk keresztmetszetű kapubejárók és átereszek is átépítésre kerültek.A támogatási összeg 14 194 594 Forint, a támogatás mértéke 95 százalékos;
az önkormányzat által biztosított önerő összege 747 085 Forint volt.
A projekt ünnepélyes záró rendezvényére 2012. április 27-én került sor.
Minden lakosnak köszönjük a mukálatok ideje alatti segítséget és türelmet.